Seminars

SLRC Sluttsymposium 27 August 2019

For Sea Lice Research Centre ender status som SFI i slutten av august og vi ønsker å presentere hva som har skjedd av forskning og innovasjon i senteret gjennom 8 år.

Vi inviterer til avslutningssymposium i Bergen 27. august der forskerne oppsummerer de forskjellige aktivitetene og sammen med senterets industrideltakere viser overføring fra forskning til innovasjon og produktutvikling.  Vi vil også få høre erfaringer fra de forskjellige partnerne om å være del av en SFI samt senterets planer for fremtiden.

Symposiet arrangeres på Scandic Hotel Ørnen i Bergen og vil i hovedsak på norsk men med noen deler på engelsk. Symposiet er nå stengt for registrering, men under finner dere link til program og til streaming via Youtube.

 

Sea Lice Research Centre – SLRC- will end as SFI by the end of August. We invite to a Final Symposium 27th August to present the research and innovation achieved in the centre during these 8 years.

The Symposium is arranged at Scandic Hotel Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen.
Most of the Symposium will be in Norwegian, but some of the presentations are in English.
The Symposium is now closed for registration, but below you can find link to the program and streaming through Youtube.

Link to Program SLRC Sluttsymposium

Link to Streaming: 8 År med forskning og innovasjon i SLRC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Administered by: University of Bergen, Department of Biology, PO box: 7803, NO-5020 Bergen,
Phone: +47 55 58 44 00, E-mail: post.slrc@uib.no